ලෝකේ ලොකුම වේල්ල බෝම්බ දමා පුපුරවා හරිනවා කවදාවත් අපිට මේ වගේ දෙයක් බලාගන්න පුලුවන් වේවිද මෙන්න බලන්න වේල්ලට වෙන දේ

අමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

Loading...

No comments

Powered by Blogger.