25000 දඩේ ගහන්ට ගිහින් පොලිසියේ ට්‍රැෆික් රාළහාමිලා දෙන්නට වැඩ වරදියි
අමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

No comments

Powered by Blogger.