දෙරණ ඩ්‍රීම් ස්ටාර් ඇවිත් සුපිරියට සින්දුව කීවට ඉරිසියා හිතිලා ඉන්ද්‍රචාපයි නදීක ගුරුගෙයි කොල්ලෙකුට කියපු අමුතු කතාවඅමතක නොකර like එකක් දාගන යන්න

No comments

Powered by Blogger.